χωρητικότητας 450 ατόμων & δυνατότητα μεταφοράς εσωτερικά σε περίπτωση κακοκαιρίας